דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

כיצד פורקים מכולה?

בדרך כלל, מכולות נפרקות מאוניות המשא על ידי מנוף גשר הניצב במקביל לאונייה. הליך הפריקה מתחיל מחיבור למכולות, אחת אחרי רעותה ופריקה אל עגלת הגורר הממתינה ברציף.

אך הפריקה עצמה היא סופו של תהליך שתחילתו בנמל המוצא של האונייה. מאחר שאונייה היוצאת אל הים פוקדת בדרכה מספר נמלים, נערכת עבורה תוכנית מטען מסודרת, כדי למזער את הזמן שבו היא נמצאת בכל נמל. זאת, מאחר שכל יום מיותר בו האונייה אינה מפליגה - שווה כסף רב, במיוחד בכל הקשור לאוניית מכולות. תוכנית המטען קובעת את סדר המכולות, לפי ההגעה אל הנמלים השונים. כך למשל, במקרה של אוניית מכולות המגיעה מאירופה לנמל אשדוד, וממנו לנמל אלכסנדריה שבמצרים - המכולות המיועדות לפריקה באשדוד ימוקמו מראש, לפני אלו המיועדות למצרים.

עוד לפני הגעת האונייה אל הנמל, משודרים אליו נתוני המטען. בכל יום בשעות הצהריים נערכת ישיבת צוות בנמל, בה מוחלט כמה עובדים ומנופים יוקצו לכל אונייה – על פי אותם נתוני מטען. כאשר נקשרת האונייה לרציף, עולה עליה צוות שתפקידו להתיר את המכולות מקשריהן. תוך כדי התהליך, נרשם מספרה של כל מכולה המורדת לרציף על ידי המנוף, וכן נבדקת שלמותה הפיזית והימצאות סגר ("פלומבה") תקין עליה. המכולה מורדת אל עגלה הרתומה לכלי רכב, ומיקומה הייעודי בשטחי האחסנה מסופק לנהג באמצעות מערכת ניווט לווינית (GPS).