דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מדוע לא מאפשרים לכל אזרח להכנס לשטח הנמל?

שטחו של הנמל, הנו כשטח גבול לכל דבר ועניין. כל מדינה המבקשת לשמור על גבולה, מעוניינת לשמור בשטחים אלה, על ריבונותה, חוקי הסחר הנהוגים בה וביטחונה.

סיבה נוספת לכך שלא כל אזרח רשאי לטייל בנמל, קשורה לכך שרציפי הנמלים ושטחי התפעול השונים, הנם שטחי עבודה בהם מופעל ציוד הנדסי ומכני כבד, המחייבים פעולה במשנה זהירות. מסיבה זו, כל המקבל אישור כניסה לנמל, רשאי לנוע בשטחים מוגדרים בלבד ולאחר שנטל על עצמו אחריות לנקוט במשנה זהירות. קצין הביטחון של הנמל, הוא האחראי על מתן אישורי כניסה. האישור יכול להיות חד-יומי, או שנתי, להולך רגל או לכניסה עם רכב.

על אנשי הביטחון והמכס של נמל אשדוד, מוטלת אחריות כפולה. מצד אחד, עליהם לגלות ערנות בתחומי הייצוא ולמנוע כניסה לא מוסדרת של אנשים ומטענים משטח ישראל לשטח הנמל. מאידך, עליהם לפקוח עין מפני החדרת ייבוא זר: כניסת גורמים עויינים, מסתננים לישראל ומטענים שהבאתם לישראל אסורה, או מצריכה אישור מיוחד.