דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מהי תרומת נמל אשדוד לאיכות הסביבה?

מדי שנה מועברים כ-180,000 מ"ק חול מדרום הנמל לחופים שמצפון לו, כדי למנוע נזק אקולוגי.

הרקע להחלטה, היא הידיעה כי סחר חוץ הנערך בנמלי ים עושה שימוש במשאבי טבע – מים, ים, קרקע ועוד – בהם יש לעשות שימוש מושכל. כך למשל, נשאף תמיד להמעיט ביצירת פסולת ולהרבות במיחזור. זאת, בנוסף לרגישות האקולוגית המתחייבת כאשר פועלים בסביבה ימית וחופית. זוהי המחויבות שלקחה על עצמה הנהלת הנמל, בדומה לזו של חברת נמלי ישראל, שתפקידה לפתח ולשכלל את נמלי הים בארץ.

אחד הפרויקטים החשובים הוא ניטור תהליכים חופיים והזנת חופים. במילים פשוטות, מדובר במניעת פגיעה בחופים הסמוכים לנמל, כתוצאה מפיתוחו והרחבתו. כך, תוך כדי הכנת תוכנית "נמל איתן", שנועדה להרחיב את נמל אשדוד, בוצע תסקיר סביבתי שחזה את תנועת החולות על קרקעית הים, תנועה העלולה ליצור שינוי במאזן האקולוגי, כמו גם לשנות את קו החוף שמצפון לנמל.

בכדי למנוע את הנזקים, מתבצעות כל העת בדיקות כגון מיפוי עומקים, מדידות גלים, בדיקת אופי זרמי הים ועוד. הבדיקות מספקות שלל נתונים, המסייעים להעברת החול מדרום הנמל לחופים שמצפון לו.

בנוסף, מבוצעות באופן תקופתי חפירות לצורכי תחזוקה להסרת משקעי סחף שהצטברו כתוצאה מזרימת נחל לכיש הסמוך. משקעים אלו, הנחשבים פסולת, מועברים לאתר הטלה בלב ים המכונה "אתר אלפא". הוא נמצא כ-50 ק"מ מערבית לחוף, ובעומק של 1.3 ק"מ. מחקרים קבעו כי מדובר באתר בטוח מבחינה סביבתית ואין חשש כי הפסולת המוטמנת בו תביא לנזקים אקולוגיים.

אך לא רק הסביבה הימית מושפעת מפעילות הנמל, אלא גם האוויר. באופן טבעי, פריקת מטעני תפזורת מאוניות גורמת להיווצרות אבק רב, כולל כזה הנפלט מחומרים כאשלג ופוספטים – שאינם ידידותיים לסביבה. הפתרון: הטעמת מערכות אקולוגיות משוכללות הממזערות את זיהום האוויר באופן ניכר.