דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מהי ההיסטוריה המקוצרת של נמל אשדוד?

בשנותיה הראשונות של המדינה פעלו בה נמל מרכזי אחד בחיפה ושני נמלים קטנים יותר, ביפו ובתל אביב. אליהם הצטרף מאוחר יותר נמל אילת (פרק נפרד מוקדש להיסטוריה של הנמלים בא"י). עד מהרה נוצר צורך בנמל נוסף והוחלט על הקמת נמל מודרני ומשוכלל, שיחליף את נמלי יפו ותל אביב הקטנים והמיושנים. הצורך הלאומי בהקמת נמל עמוק מים נבע מהתפתחויות הכלכליות של מדינת ישראל והגידול המשמעותי בנפח הייבוא והיצוא.

הבחירה באשדוד נבעה ממספר שיקולים וביניהם: חיזוק העיר אשדוד כמרכז אוכלוסין ותעשיה באזור הדרום, קרבת הנמל למרכזי התעשיה והחקלאות באזור הדרום, למרכז העסקים בתל אביב ולעורקי התחבורה הקיימים. זה היה הרקע ללידת נמל אשדוד, שהפך במהרה לשער כלכלי מוביל של מדינת ישראל.

בנית הנמל הייתה אחד הפרויקטים הגדולים והמורכבים שנעשו בישראל. אחד המאפיינים הייחודיים הוא שבוני הנמל הפכו ברובם לפועלי הנמל הראשונים שהפעילו את הנמל לאחר סיום הבניה.

31 ביולי 1961: מונחת אבן הפינה לנמל אשדוד.

25 באוקטובר 1965: האוניות האחרונות פוקדות את נמלי יפו ותל אביב.

3 בנובמבר 1965: הופסקה הטעינה והפריקה בנמלי יפו ותל אביב. כשליש מעובדי נמלים אלה, שהם מוותיקי היישוב העברי, עברו להתגורר באשדוד, עיר העולים החדשה, ולהפעיל את נמל אשדוד.

21 בנובמבר 1965: נפתח נמל אשדוד, עם כניסתה של האונייה השוודית "ווינגלנד" שנשאה כ-1,600 טונות סוכר. האוניה "מלטיאן" היא הראשונה שהוטענה בנמל, בכ-55,000 תיבות פרי הדר.

שנת 1966: הושלמה סופית בניית שוברי הגלים: הדרומי (2,200 מטר) והצפוני (900 מטר).

ינואר 1967: הופעל לראשונה רציף הצובר (תפזורת), הכולל מערכות פריקת קרונות רכבת וטעינת אוניות.

אוקטובר 1975: עם חתימת הסכם הביניים עם מצרים, החל בנמל אשדוד עידן התיירות הימית, עם בואה של אוניית התיירים הגדולה "סטלה פולאריס".

נובמבר 1975: הסתיימה בנייתו של רציף מספר 5 באורך של 380 מטר, והוכנס לעבודה שוטפת. אגב, חלקו הראשון של הרציף, באורך 180 מטר, הוכן כבר באפריל 1973, לשם עגינה היסטורית וחד-פעמית של אוניית התיירים הגדולה בעולם: "קווין אליזבט".

יולי 1977 (7.7.77) - פתיחת רציף המכולות.

מאי 1988: הושלמה בנייתו של רציף מספר 9, שהינו הרציף האחרון שניתן היה להקים במסגרת המעגן הקיים.

שנת 1990: נמל אשדוד מציין חצי יובל.

6 בספטמבר 1998: הונחה אבן היסוד לנמל היובל.

14 במרץ 2004: בפיגוע התאבדות כפול נרצחו 10 אנשים, 8 מעובדי הנמל ושני אזרחים.

23 בנובמבר 2004: הרמטכ"ל לשעבר רפאל איתן נפטר בטביעה כאשר בדק את שובר הגלים בנמל היובל.

17 בפברואר 2005: יישום הרפורמה בנמלי הים נכנס לתוקף. חברת נמל אשדוד מתחילה לפעול.

דצמבר 2006: נמל "איתן" פועל באופן רשמי.