דמי תשתית למכולות יצוא
כמות מכולות מלאות 20 רגל ב-יח'   דמי תשתית 20 רגל
כמות מכולות מלאות 40 רגל ב-יח'   דמי תשתית 40 רגל
      מקדם ההצמדה
      חיוב כללי
 
תשתית למטען יצוא במסירה ישירה
  משקל בטון תעריף לטון מקדם ההצמדה  
בהמה
         
מטען ל.נ.מ.א - אחוד
         
מטען ל.נ.מ.א - לא אחוד
         
מטען צובר יבש
         
מטען צובר נוזלי
         
מתכות אחודות
         
מתכות לא אחודות
         
שקים אחודים
         
שקים לא אחודים
         
תוצרת חקלאית
         
תשתית למטען יצוא במסירה עקיפה
  משקל בטון תעריף לטון מקדם ההצמדה  
מטען ל.נ.מ.א - אחוד
         
מטען ל.נ.מ.א - לא אחוד
         
מתכות אחודות
         
מתכות לא אחודות
         
שקים אחודים
         
שקים לא אחודים
         
תוצרת חקלאית
         
  משקל ביח' תעריף ליח' מקדם ההצמדה  
מכולה מלאה 20 רגל
         
מכולה מלאה 40 רגל
         
מכולה ריקה 20 רגל
         
מכולה ריקה 40 רגל
         
נגרר מלא 20 רגל
         
נגרר מלא 40 רגל
         
נגרר ריק
         
רכב מנוטל בנסיעה עד 1.4 טון
         
רכב מנוטל בנסיעה מעל 1.4 טון ועד 4 טון
         
רכב מנוטל בנסיעה מעל 4 טון
         
רכב דו גלגלי
         
רכב אחר עד 1.4 טון
         
רכב אחר מעל 1.4 טון ועד 4 טון
         
רכב אחר מעל 4 טון