דמי תשתית ביבוא למכולות FCL
כמות מכולות* תעריף ליח' מקדם ההצמדה
מכולה 20 רגל
מכולה 40 רגל
  *ביחידות      
דמי תשתית ביבוא למכולות LCL
משקל רשומון משקל מכולה* מקדם ההצמדה
מכולה 20 רגל
מכולה 40 רגל
    * בק"ג    
         
תשתית למטען יבוא במסירה ישירה
  משקל בטון תעריף לטון מקדם ההצמדה  
בהמה
         
גלילי נייר אחודים
         
גלילי נייר לא אחודים
         
מוצרי גרעינים
         
מטען ל.נ.מ.א - אחוד
         
מטען ל.נ.מ.א - לא אחוד
         
מטען צובר יבש
         
מטען צובר נוזלי
         
מתכות אחודות
         
מתכות לא אחודות
         
סוכר במשאבה
         
עץ אחוד / לא אחוד
         
שקים אחודים
         
שקים לא אחודים
         
תאית אחודה
         
תאית לא אחודה
         
תבואות וגרעינים בחופנים
         
תשתית למטען יבוא במסירה עקיפה
  משקל בטון תעריף לטון מקדם ההצמדה  
גלילי נייר אחודים
         
גלילי נייר לא אחודים
         
מוצרי גרעינים
         
מטען ל.נ.מ.א - אחוד
         
מטען ל.נ.מ.א - לא אחוד
         
מתכות אחודות
         
מתכות לא אחודות
         
עץ אחוד / לא אחוד
         
שקים אחודים
         
שקים לא אחודים
         
תאית אחודה
         
תבואות וגרעינים בחופנים
 
  משקל ביח' תעריף ליח' מקדם ההצמדה  
מכולה מלאה 20 רגל
     
מכולה מלאה 40 רגל
     
מכולה ריקה 20 רגל
     
מכולה ריקה 40 רגל
     
נגרר מלא 20 רגל
     
נגרר מלא 40 רגל
     
נגרר ריק
     
רכב מנוטל בנסיעה עד 1.4 טון
     
רכב מנוטל בנסיעה מעל 1.4 טון ועד 4 טון
     
רכב מנוטל בנסיעה מעל 4 טון
     
רכב דו גלגלי
     
רכב אחר עד 1.4 טון
     
רכב אחר מעל 1.4 טון ועד 4 טון
     
רכב אחר מעל 4 טון