מחשבון אגרות כלי שייט לסוכן אוניה  - שנת 2021
           
  כן         
  לא        
      אורך כלי שייט  
      תקופות  
      מספר פקידה בשנה נוכחית  
  הערות:   אונית גלנוע
 
  יש למלא את התאים המסומנים   טון מים  
  בתא "תקופות" יש להזין  תקופות מנגש
(1 תקופה= 4 שעות)
  סירות   
  הנחה  40% למגדלור ואיכות הסביבה באונית גלנוע   עיתוקים  
  הנחה  50% למגדלור ואיכות הסביבה לפקידה
6 ומעלה
  שער חליפין 1$=
  הנחה 50% מתקופה ה- 25 ומעלה במנגש        
  דמי מעגן ומי שיפולים מחושבים בגין התקופה הראשונה בלבד   אגרה סה"כ   ב-₪  
  מגדלור
  התחשיב הינו אומדני בלבד   מעגן
  כל התוספות מחושבות על בסיס ההצטברות   מנגש
      זהום ימי
      מים  
      סירות 740
      אשפה
      עיתוקים  
      שיפולים  
      סה"כ