אומדן אגרות כלי שייט לסוכן אוניה - לאונית נוסעים   - שנת 2021  
                 
  כן               
  לא              
      אורך האוניה   מכרטסים  
      תקופות   נוסעים   
  הערות:   מספר פקידה בשנה נוכחית   תיירים  
      אונית גלנוע
       
  יש למלא את התאים המסומנים   טון מים        
  בתא "תקופות" יש להזין  תקופות מנגש
(1 תקופה= 4 שעות)
  סירות         
  הנחה  40% למגדלור ואיכות הסביבה באונית גלנוע   עיתוקים        
  הנחה  50% למגדלור ואיכות הסביבה
לפקידה 6 ומעלה
  שער חליפין 1$=      
  הנחה 50% מתקופה ה- 25 ומעלה במנגש              
  התעריף לתייר במחשבון זה כולל 3 ימי שהיית אוניה, מעבר לכך, עבור כל יום נוסף ישולמו
 33.16 ₪ 
  אגרה סה"כ   ב-₪        
    מגדלור      
  מעגן      
  דמי מעגן ומי שיפולים מחושבים בגין התקופה הראשונה בלבד מנגש      
    זהום ימי      
  התחשיב הינו אומדני בלבד מים        
  כל התוספות מחושבות על בסיס ההצטברות   סירות 740      
    אשפה      
      עיתוקים        
    שיפולים        
      מכרטסים        
      נוסעים         
      תיירים        
    סה"כ