מכולות מלאות יבוא/יצוא  
סוג מכולה ימי אחסנה כמות המכולות חיוב עבור האחסנה  
מכולה 20 רגל  
מכולה 40 רגל  
מכולות קירור 20 רגל  
מכולות קירור 40 רגל  
חשמל למכולות קירור 20 רגל  
חשמל למכולות קירור 40 רגל  
מכולות מסוכנות 20 רגל  
מכולות מסוכנות 40 רגל  
סה"כ לחיוב:      
         
מכולות ריקות יבוא/יצוא  
סוג מכולה ימי אחסנה כמות המכולות חיוב עבור האחסנה  
מכולה 20 רגל  
מכולה 40 רגל  
סה"כ לחיוב:      
         
החישוב הינו אומדן בלבד        
         
נדרש למלא את מספר המכולות וימי אחסנה