דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

טפסים לחידוש רישיונות כניסה

חברת נמל אשדוד מזמינה את כלל הלקוחות להרשם לשירות חידוש רישיונות הכניסה המקוון באתר תס"ק ים. לחצו להנחיות התחברות לשירותים המקוונים.


השימוש באתר תס"ק ים נותן מענה לעדכון רשימות החידוש לכלל החברות הרשומות בתס"ק ים.
בנוסף לעדכון המקוון הנ"ל, על כל נציג מורשה חתימה מטעם החברות המחדשות , להוריד את הטפסים המצורפים בדף זה באתר הנמל ולחתום עליהם כנדרש, לסרוק ולתייגם באתר תס"ק ים תחת השמות כפי שהם מופייעים ברשימה המפורטת.

 

שימו לב:

 1. טופס בקשה לאישורי כניסה פטורי תשלום – מיועד לקבלני נמל בלבד ויש לשגרו לאחר שמילא וחתם עליו הרמ"ח הרלונטי המפעיל את הקבלן.
 2. אישור רמ"ח תפזורת –מתייחס לקבלנים של כי"ל דשנים בלבד הנדרשים לצרף אישור המשך עבודה במתקני רותם חתום ע"י רמ"ח תפזורת רלוונטי.
 3. רישיון מוביל כללי -במידה וישנה בקשה לחידוש רישיונות כניסה למשאיות/ עגלות יש לצרף את רישיונות המוביל.
 4. על כל המבקשים בחידוש לבצע הדרכת בטיחות מקוונת כבכל שנה בקישור הבא: https://www.ashdodport.co.il/serviceslist/safty/pages/safty-guidance.aspx
 5. בסיום החתימה על המסמכים יש לשגרם באופן סרוק דרך אתר תס"ק ים דרך הקישור של "הוסף מסמך"- בחירת שם המסמך (לפי רשימת המסמכים שצויינו בסעיפים 1-7) - צירוף המסמך.
 6. ביצוע הדרכת הבטיחות הנ"ל לכלל העובדים בחברה הנה תנאי לחידוש וחשוב לבצעה לפני שיגור רשימות החידוש באופן מקוון.
 7. טופס הצהרת בטיחות וטופס הצהרת בטיחות בתעבורה ישוגרו באופן סרוק דרך אתר תס"ק ים אך באחריות החברה המחדשת להעביר במקביל את טופסי המקור למשרדי האחראים הנמליים לנושא:
  טופס הצהרת בטיחות יועבר למאיר עמר- הממונה על הבטיחות בנמל. טל לברורים 088517213.
  טופס הצהרת בטיחות בתעבורה יועבר לאלברט אמסלם קצין הבטיחות בתעבורה של הנמל טל לברורים 088517447.