מחשבון אגרות כלי שייט לסוכן אוניה  - שנת 2024
           
  כן         
  לא        
  הערות:   אורך כלי שייט  
  יש למלא את התאים המסומנים   תקופות  
  בתא "תקופות" יש להזין  תקופות מנגש
(1 תקופה= 4 שעות)
  טון מים  
  הנחה 50% מתקופה ה- 25 ומעלה במנגש    
 
  דמי סילוק מי שיפוליים מחושבים בגין התקופה הראשונה בלבד        
  התחשיב הינו אומדני בלבד        
  כל התוספות מחושבות על בסיס ההצטברות        
           
           
      אגרה סה"כ   ב-₪  
      מנגש
      מים
      אשפה
      שיפולים  
      סה"כ