דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שירותי החברה בהתאם לכתב ההסמכה

השירותים העיקריים שמספקת חברת נמל אשדוד
בהתאם לכתב הסמכתה ולכל דין

לחצו להורדה בקובץ PDF

  השירות
(ח-חובה / ר-רשות)
מקבל / מזמין השירות ביצוע ההזמנה ע"י מקבל/מזמין השירות הגורם המטפל

ניטול ​ ​ ​ ​

1                    

ניטול מטענים מ/אל כלי שיט (ח)

 

סוכן האוניה.36 שעות לפני הגעת האונייה לתחום הנמל

מדור תכנון - 08-8517222

[email protected]

2                    פעולות הדרושות לצורך ניטול מטענים
(כגון לאשינג) (ר)
סוכן האוניה.

פנייה לקבלן בעל הרשאה למתן השירות.

מובהר כי הקבלן חיצוני ואינו מטעם חברת הנמל.

 להלן הקבלנים בעלי כתב הרשאה מטעם חברת הנמל לאספקת השירות:

 • אלמוג שירותי ים
 • אמקו ים
 • ארעד מרין
 • י.ק. שירותים
 • נפטון שמאי
 • קשרי ים
 • מ. דאנקור
 • יובל השחר יזמות ובנייה
 • גורמים נוספים ככל שיאושרו ע"י חברת הנמל.

 

לרשימת הקבלנים העדכנית ניתן לפנות אל מדור נכסים ומסחר 08-8517510/5

3                    שינוע מטענים מ/אל כלי רכב וקרונות רכבת (ח)נציג בעל המטען (סוכן המכס, חברת השילוח, מסוף עורפי או דיפו) וכן המוביל היבשתי.

יש לשלוח מסר אלקטרוני לפני הגעת המשאית לנמל.

במכולות – נדרש בנוסף להזמין תור במערכת זימון תורים.

מחלקות תפעול ומכולות.
4                    טעינה ופריקה של מטען בשיטת הגלנוע
(RO-RO) (ר)
סוכן האוניה.36 שעות לפני הגעת האונייה לתחום הנמל

מדור תכנון - 08-8517222

[email protected]

אחסנה ​ ​ ​ ​

5                    אחסנת מכולות (ח)בעל המטען.

לא נדרשת הזמנה.

המכולות הנפרקות מאוחסנות עד למשיכתן ע"י הלקוח.

עפ"י פקודת המכס, כעבור 3 חודשי אחסנה רשאי גובה המכס למכור את המטען כסחורה בלתי נתבעת (סב"ן).

מחלקת מכולות.

ניתן לבדוק סטטוס מכולה באתר הנמל: www.AshdodPort.co.il

 

6                    אספקת חשמל למכולות קירור (ח)סוכן האונייה מחזיק בנמל טכנאי קירור מטעמו ובאחריותו.

לא נדרשת הזמנה.

טכנאי הקירור מקבל דיווח אוטומטי לגביי הצורך בחיבור וניתוק מכולות קירור.

מובהר כי טכנאי הקירור חיצוני ואינו מטעם חברת הנמל.

 

 

להלן ספקים (טכנאי קירור) מטעם סוכני האניות,  בעלי הרשאה מטעם חברת הנמל, לאספקת השירות,:

 • דהן שלום מרין
 • יוסי שירותי ונטה
 • מרין קונטיינרס קירור
 • נפטון פונדאק את איילון
 • אמקו ים
 • גורמים נוספים ככל שינתן להם כתב הרשאה מטעם חברת הנמל

טפסים בנושא הרשאה לפעילות חברות לאספקת שירותי טכנאים למכולות קירור, ניתנים להורדה מאתר חברת הנמל, בדף "מכרזים - הודעות בנושא מכרזים והתקשרויות".

לרשימת הקבלנים העדכנית ניתן לפנות אל מדור נכסים ומסחר 08-8517510/5

7                    אחסנת מטען כללי (ח)סוכן האוניה

תיאום מראש עם מחלקת תפעול, טרם הגעת האונייה.

עפ"י פקודת המכס, כעבור 3 חודשי אחסנה רשאי גובה המכס למכור את המטען כסחורה בלתי נתבעת (סב"ן).

רמ"ח תפעול – 08-8517205

רע"ן  תפעול – 08-8517451

8                    אחסנת צובר (ח)

בעל המטען (גרעינים)

 

השחרור מתבצע ע"י בעל המטען, בתיאום ישירות מול הממגורה.

* תיאום הפריקה לממגורה עם מדור תכנון באחריות סוכן האונייה.

ממגורות דגון באשדוד

08-8561686

9                    אחסנת רכבים (ח)יבואני הרכב.

לא נדרש להזמין אחסנה.

במקרים של אחסנת רכבים בכמות חריגה מהרגיל, נדרש לידע מראש.

עפ"י פקודת המכס, כעבור 3 חודשי אחסנה רשאי גובה המכס למכור את המטען כסחורה בלתי נתבעת (סב"ן).

יחידת רכבי יבוא במחלקת תפעול.

[email protected]

08-8517789

לרכב כבד: [email protected]

שירותים לאוניות ​ ​ ​ ​

10                שירותי סיראות (ח)סוכן האונייה

לפחות שעתיים מראש, במילוי טופס הזמנה ייעודי.

בהובלת נוסעים יש לשלוח במייל את רשימת הנוסעים לרע"ן עגינה במועד ההזמנה.

רכז עגינה 08-8517292
11                

הספקת מים לכלי שיט (ח)

*שירות חובה בכמויות החיוניות בלבד, מעבר לכך שירות רשות

סוכן האונייה

לפחות 24 שעות מראש, פנייה באמצעות סמס*, או בטופס הזמנה ייעודי במשרד רכז עגינה.

להזמנת כמות של מעל 100 טון יש לפנות לרע"ן עגינה.

להזמנות לאחר השעה 14:30 יש לפנות לרכז עגינה.

*לרישום לשירות סמס יש לפנות לרכז עגינה.

רכז עגינה –08-8517292

אח' אספקת מים – 08-8517284.

12                

הספקת דלק לכלי שיט (ח*)

*השירות חובה בכמויות החיוניות בלבד, מעבר לכך השירות רשות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוכן האונייה

פנייה לקבלן בעל הרשאה למתן השירות.

מובהר כי הקבלן חיצוני ואינו מטעם חברת הנמל.

 

החברה להלן הינה בעלת הרשאה מטעם חברת הנמל, לספק דלק לאוניות באמצעות ספינת תדלוק בעקבות זכייתה במכרז פומבי:

 • BUNKER POINT SUPPLY

להלן הקבלנים בעלי הרשאה מטעם חברת הנמל, לספק דלק לאוניות באמצעות מיכליות כביש:

 • סונול ישראל
 • פז חברת דלק
 • נובר דלקים
 • דלק
 • גורמים נוספים ככל שיאושרו ע"י חברת הנמל

 

לרשימת הקבלנים העדכנית ניתן לפנות אל מדור נכסים ומסחר 08-8517510/5

13                קשירה (ח)סוכן אונייהלפחות 36 שעות טרם הגעה, יש לבצע הזמנת עבודה למשמרת הרלוונטית. מבוצע במייל בקובץ אקסל עד שעה 11:00.

מדור תכנון - 08-8517222

[email protected]

מדור תכנון יעדכן את מחלקת ים.

14                ניתוב (ח)

סוכן אונייה, וכן עפ"י החלטה מקצועית של מדור תכנון או מחלקת ים.

 

עפ"י הצורך, טלפונית או במייל.
15                עיתוק (ח)
16                עגינה (ח)
17                ריתוק (ח)
18                גרירה (ח)מתבצע עפ"י דרישת הנתב לביצוע התמרון.לא נדרשת הזמנה.תצפית ים – 08-8517291
19                איסוף מי שיפוליים מכלי שיט (ח)סוכן אונייה

לא נדרשת הזמנה.

הקבלן עובר בין כלי השיט.

 

רע"ן עגינה במחלקת ים

באמצעות קבלן מטעם חברת הנמל).

20                

איסוף אשפה מכלי שיט

(ח)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוכן האונייה

לא נדרשת הזמנה.

במקרים בהם נדרש איסוף אשפה בהיקפים חריגים/ מכולות אשפה/ אוניות נוסעים , על סוכן האונייה ליידע מראש את רע"ן עגינה לפחות 24 שע' מראש.

רע"ן עגינה –  08-8517290

 

שירותים לנוסעים ​ ​ ​ ​

21                שירותים לרווחת הנוסעים היוצאים או נכנסים לישראל דרך שטח חברת הנמל (ר)סוכן האונייהבתיאום מראש מול מחלקת ביטחון.

מחלקת ביטחון ואוניות נוסעים.

08-8517250

22                הפעלת מסוף נוסעים (לרבות תיירים), לרבות העלאה והורדה של הנוסעים מכלי השיט, שירותי טעינה, פריקה וניוד של כבודת הנוסעים מכלי השיט למסוף ולהפך (ר)סוכן האונייהבקשה מראש לתיאום פקידת אוניית נוסעים.

מחלקת ביטחון ואוניות נוסעים.

08-8517250

סוכני תייריםלפני הגעת האונייה, בקשה מראש לתיאום כניסת אוטובוסים להסעת תיירים.

מחלקת ביטחון, במייל

[email protected]

לפירוט: https://www.ashdodport.co.il/serviceslist/passengers/TourVessel/TourVesselMsg.pdf

מורי דרךעד שעה 14:00 ביום שלפני מועד האיסוף מהאוניה, בקשה לאיסוף תיירים מהנמל ברכב אשכול
23                

שירותי טעינה, פריקה וניוד של רכב של הנוסעים מכלי השיט לשטח הנמל ולהפך (ר)

סוכן האונייה

 

 

 

 

 

 

תיאום מראש עם מדור תכנון.מדור תכנון 08-8517222

שירותים נוספים בהתאם לכתב ההסמכה ​ ​ ​ ​

24                המכלה וריקון מכולות (ר)סוכן מכס, סוכן אונייה, או בעל המטען

יש למלא "מכתב תיקון למכס", לחתימות בקר ראשי, אחראי אחסנה, ביטחון, ומכס אשדוד.

לאחר מכן לפנות למרכז התמיכה התפעולי (מת"ת).

 

אחראי אחסנה: 08-8517387

מת"ת: 08-8517846

מוקד ביטחון: 08-8517297

25                שירותי מניה (tally) (ר)סוכן האונייה/ בעל מטען

פנייה לקבלן בעל הרשאה למתן השירות.

מובהר כי הקבלן חיצוני ואינו מטעם חברת הנמל

להלן הקבלנים בעלי הרשאה מטעם חברת הנמל לאספקת שירותי מניה:

 • אוריין
 • אלמוג
 • אמקו ים
 • ארעד מרין
 • ג'סקו
 • דניאל מונים ורושמים
 • נפטון שמאי
 • קשרי גל ים
 • רוממא
 • קלוד קנינקה
 • גורמים נוספים ככל שיאושרו ע"י חברת הנמל.

 

לרשימת הקבלנים העדכנית ניתן לפנות אל מדור נכסים ומסחר 08-8517510/5

26                כניסה ויציאה מהארץ (ח)סוכן האונייהפנייה לביקורת הגבולות.ביקורת גבולות, שער מס' 5 בנמל.
27                תיקון וצביעה של גופי כלי שיט (ר)סוכן האונייה

פנייה לקבלן בעל הרשאה למתן השירות.

מובהר כי הקבלן חיצוני ואינו מטעם חברת הנמל.

קבלנים בעלי הרשאה מטעם חברת הנמל לתחזוקת כלי שיט.

לרשימת הקבלנים העדכנית ניתן לפנות אל מדור נכסים ומסחר 08-8517510/5

טפסים בנושא כתב הרשאה פעילות חברות להספקת שירותי תיקונים לאניות ניתנים להורדה מאתר חברת הנמל, בדף "מכרזים - הודעות בנושא מכרזים והתקשרויות".

28                הספקת צידה ומזון לכלי שיט (ר)סוכן האונייה

פנייה לקבלן בעל הרשאה למתן השירות.

מובהר כי הקבלן חיצוני ואינו מטעם חברת הנמל.

הקבלנים להלן בעלי כתב הרשאה, מטעם חברת הנמל, לאספקת צידה ומזון לכלי שיט:

 • אס.או.אס מרין
 • אקספרס מרין
 • טק מרין שירותים
 • לים
 • קשרי ים
 • גורמים נוספים ככל שיאושרו ע"י חברת הנמל

 

לרשימת הקבלנים העדכנית ניתן לפנות אל מדור נכסים ומסחר 08-8517510/5

 

טפסים בנושא הרשאה לפעילות חברות להספקת צידה טרייה לאניות, ניתנים להורדה מאתר חברת הנמל, בדף "מכרזים - הודעות בנושא מכרזים והתקשרויות".

 שירותים לוגיסטיים (ר) סוכן האונייה, או שלוחו של בעל המטען:  סוכן מכס / מוביל יבשתי.פנייה לחטיבת התפעול לצורך תיאום הבקשה לשירות ובחינת יישימות.

רמ"ח תפעול – 08-8517232

רמ"ח מכולות – 08-8517204

 

הערות

אין באמור לעיל כדי להוות רשימה סגורה של כל השירותים אותם מעניקה חברת הנמל ללקוחותיה.

סימון שירותי חובה ורשות, בהתאם לכתב ההסמכה של חברת הנמל ולכל דין.

בכל מקרה של סתירה בין מסמך זה להוראות הדין הרלוונטיות יגברו האחרונות.

בשטח חברת הנמל, שירותי החובה מסופקים ע"י חברת הנמל בלבד (בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה).

מידע אודות תעריפי חברתה נמל אשדוד מפורסם באתר חברת הנמל: www.AshdodPort.co.il