דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נהלים והוראות בטיחות

 

 נספח בטיחות לקבלן המבצע עבודות בחברת נמל אשדוד
 נספח בטיחות לקבלן המבצע עבודות בחברת נמל אשדוד - נספח ג'-1 - אישור בטיחות להעסקת קבלנים באנגלית
 נספח בטיחות לקבלן המבצע עבודות בחברת נמל אשדוד - נספח ב' - טופס הצהרת בטיחות בדבר השתתפות בהדרכת בטיחות
 נספח בטיחות לקבלן המבצע עבודות בחברת נמל אשדוד -נספח ד' - מקרים המחייבים דיווח של הקבלן.
 נספח בטיחות לקבלן המבצע עבודות בחברת נמל אשדוד.
 נספח בטיחות לקבלן המבצע עבודות בחברת נמל אשדוד -נספח ג' - אישור בטיחות להעסקת קבלנים
 נספח בטיחות לקבלן המבצע עבודות בחברת נמל אשדוד -נספח א' - הצהרת בטיחות קבלן.
 נספח בטיחות לקבלן המבצע עבודות בחברת נמל אשדוד - נספח א'-1 - הצהרת בטיחות קבלן באנגלית.

 

 

 נהלים והוראות בטיחות לנהגים בשטח נמל אשדוד
כללי בטיחות לנהגים בנמל
 הנחיות משרד התחבורה לשקילת משאיות

 

 

 נהלים והוראות בטיחות כלליים
​דף הנחיות לקבלנים הבאים לבצע עבודה שלא במסגרת חוזה שנתי עם הנמל
 חובת השימוש בציוד מגן אישי
 נוהל הפעלת קבלנים | נספח א' לנוהל | נספח ב' לנוהל | נספח ג' לנוהל | נספח ד' לנוהל
 נוהל -הפחתת זיהום אוויר בעבודת חופן בצובר יבש
 רשימת תיוג בטיחות, לטעינה ולפריקה של אניות מטען בצובר יבש (Blue Code)
 רשימת חומרים מסוכנים מתוך הספר הכתום של האו"ם
 טבלת חומרים מסוכנים
 מגבלות חומרים מסוכנים דרך נמל אשדוד

 

 

 נהלים לטיפול בחומרי נפץ - Regulations for the handling of explosives
 תקנות הנמלים פרק 14  - חומרים מסוכנים
 Loading and Unloading of Explosives
 טעינת חומרי נפץ ופריקתם