דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

בטיחות בנמל

 יצירת קשר
צוות חירום/מרפאה:
טל':
08-8517344/5
פקס: 08-8517461
א' צוות חירום
08-8517344

מנהל בטיחות :
08-8517223​

העבודה בשטח הנמל כוללת מגוון פעילויות המצריכות שימוש בציוד ובחומרים העלולים להוות סיכון לעובדי הנמל וגורמים הפועלים בשטח הנמל.

יחידת הבטיחות מטפלת באחסון חומרים מסוכנים וכוללת צוות בטיחות המצויד בחליפות מיוחדות, ציוד נשימתי וחליפות לחץ. במקרה של אירוע מסוכן נקרא צוות בטיחות לטיפול באירוע ואחראי על ניטרול הסכנה ומניעת התפשטותה.

לצוותי הבטיחות סמכות להפסיק עבודות בשטח הנמל במידה ומסתמן מפגע הנדסי, או בטיחותי וחברי מערך הבטיחות אף מהווים חלק ממערך ההדרכה בנמל.