דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מבחני בטיחות למבקרים בנמל אשדוד

טופס פרטי נבחן
*סוג עיסוק
*שם פרטי
*שם משפחה
*ת.ז.
דרכון
דוא"ל
שם חברה
כתובת חברה
טלפון
טלפון נייד
איש קשר / מזמין עבודה בנמל
*אני מצהיר בזאת כי הפרטים המצוינים לעיל נכונים וכי ביצעתי בעצמי את ההדרכה הנ''ל ,ואם נעזרתי באדם אחר בשל קשיים להפעלת המחשב , הרי אני מצהיר בזאת כי את ההדרכה ביצעתי אנוכי ומתחייב לקיים את הוראות הבטיחות הנ''ל וכן דרישות כל דין בזמן שהותי בשטח חברת נמל אשדוד .