דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

קווי מכולות ריקות שאינם נכנסים לנמל אשדוד

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  
  
  
  
לוסי בורכרדLU40RG
MSC מיירון שיפינגQR40OT
MSC מיירון שיפינגQR40HC
ספן- מדקוןMK40HC
ציםZ140RG
קונמרטYM40RG


הערות תפעוליות