דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הפסקת השימוש בכרטיס RFID – מעבר לכרטיס חכם

  • ​כרטיסים אלה הופקו לכלל הנהגים במעמד חידוש אישורי הכניסה לנמל לשנת 2022. 
  • לפיכך, לא תתאפשר כניסה עם הכרטיס הישן (כרטיס RFID), אך יש לשמור על הכרטיס הישן לצורך כניסה לנמל חיפה. 
  • לצורך השימוש בכרטיס החכם הותקנו בכל השערים בנמל (שער בטחון, קדמי, ראשי ויציאה) "קוראי כרטיסים" חדשים אשר נמצאים בטווח הושטת יד של הנהג. 
  • בשערים בהם הנהג נדרש לטביעת אצבע - יש לבצע תחילה קריאת כרטיס, ולאחר מכן לבצע קריאה לטביעת האצבע.

  •  
    לחצו לצפיה בהודעה המלאה ופירוט ההליך אשר לפיו הנהג חייב לפעול