השבה למכולות יצוא
ערך הרשומון   דרגת ההשבה
משקל ברשומון בק"ג   תוספת/הפחתה ליח' 1
משקל מכולה/ות לא כולל טרה בק"ג   מקדם ההצמדה
כמות המכולות ב-יח'   כמות המכולות לחיוב
      חיוב/החזר כללי
         
דמי תשתית למכולות יצוא
כמות מכולות מלאות 20 רגל ב-יח'   דמי תשתית 20 רגל
כמות מכולות מלאות 40 רגל ב-יח'   דמי תשתית 40 רגל
      מקדם ההצמדה
      חיוב כללי
         
         
מטען יצוא במסירה ישירה
משקל ב-ק"ג מטען צובר יבש   תוספת/הפחתה ל-1 טון
      מקדם ההצמדה
      החזר הכללי
         
משקל ב-ק"ג מתכות אחודות   תוספת/הפחתה ל-1 טון
      מקדם ההצמדה
      החזר הכללי
         
משקל ב-ק"ג מתכות לא אחודות   תוספת/הפחתה ל-1 טון
      מקדם ההצמדה
      החזר הכללי